چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

افزایش 21 درصدی خشونت در برابر زنان 27 جدی|دی 1396

 

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که خشونت در برابر زنان نسبت به سال پیش 21.8 در صد افزایش یافته است.

دفتر کمیسیون ساحوی حقوق بشر که ولایت‌های کابل، کاپیسا، پنجشیر، لوگر، میدان وردک و غزنی را در بر دارد، در تازه‌ترین گزارش‌اش که در بارۀ خشونت علیه زنان به نشر رسانده، گفته است که خشونت در برابر زنان در سال 1396 خورشیدی در مقایسه با سال 1395 خورشیدی افزایش داشته است.

در این گزارش آمده است: آمار ثبت شدۀ خشونت در برابر زنان در سال 1395 خورشیدی 699 مورد بود، اما در سال 1396 خورشیدی این آمار به 895 مورد افزایش یافته است که بیشتر خشونت‌های فزیکی، لفظی،‌ روانی و اقتصادی می‌باشند.

کمیسون حقوق بشر علت افزایش این خشونت‌ها را سطح پایین آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت بد امنیتی، رسم‌ورواج ناپسند، فساد و ضعف در حاکمیت قانون میداند.

در بخشی از این گزارش آمده که موضوع قابل نگرانی دیگر برای کمیسیون خشونت‌های خانوادگی بوده و قربانیان  بیشتر توسط مردان خانواده و نزدیکان‌شان، مورد خشونت قرار گرفته‌‍‌اند. کمیسیون حقوق بشر نگرانی کرده است که با در نظر داشت چنین وضعیتی زنان حتا در خانه‌های‌شان هم در امان نیستند.