چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

راهبرد وزارت معادن از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید شد 27 جدی|دی 1396

 

مسؤولان وزار معادن و پترولیم میگویند، راهبرد این وزارت که پیرامون معادن کشور است در نشست شورای عالی اقتصادی تأیید شده است. به گفتۀ آنان، این راهبرد بر قراردادها و استخراج معادن متمرکز است.

عبدالقدیر مصطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امروز (چهار‌شنبه) در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، شورای عالی اقتصادی روز گذشته راهبرد این وزارت را تأیید کرده است.

به گفتۀ سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در این راهبرد روی شفافیت در قراردادهای استخراج معادن و به داوطلبی گذاشتن قرارداد معادن تأکید شده است.

آقای مصطفی می‌افزاید، موضوع منرال‌ها، سرمایه‌گزاری و فرصت‌یابی نیز در این راهبرد گنجانیده شده است.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌افزاید، قرارداد 24 منرال‌های صنعتی ساختمانی به زودی امضا می‌شود و در راهبرد تازۀ این وزارت نظریات و پیشنهادهای نهادهای مدنی و کارشناسان نیز گنجانده شده است.

راهبرد معادن به عنوان یک سند ستراتیژیک برای استفاده بهینه از معادن و نفع‌بردن شهروندان از عواید بدست آمده، طرح گردیده است و در صورت تطبیق موفقانه، عواید کشور نیز افزایش می‌یابد.