چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

طالبان سه هنرمند محلی تخار را ربودند 28 جدی|دی 1396

 

محمد نادر، فرزند یکی از این سه هنرمند محلی به سلام‌وطندار می‌گوید، سه روز پیش هنگامی که ولی محمد، پدرش با طلا محمد تخاری و غلام‌شاه برای اشتراک در محفلی به ولسوالی اشکمش سفر کردند، پس از آن ناپدید شدند.

او می‌گوید، طالبان پس از سه روز در تماسی به خانواده‌های‌ هنرمندان گفته‌اند که در بدل سه میلیون افغانی آنان را رها می‌کنند. به گفتۀ او، طالبان در نخست قصد اعدام این سه هنرمند را داشته، اما حال درخواست پول دارند.

مصدق‌الله، مدیر جنایی تخار با تأیید این خبر به سلام‌وطندار می‌گوید، طالبان چهار روز پیش این افراد را ربودند. به گفتۀ او، تلاش‌ها برای رهایی این سه هنرمند جریان دارد.

آقای مصدق می‌افزاید، ولسوالی اشکمش با ولسوالی بورکۀ بغلان هم‌مرز است و احتمال آن می‌رود که طالبان این هنرمندان را به آن‌جا انتقال داده باشند.

طالبان تاکنون در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.