دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

جان بس: ثبات سیاسی در افغانستان باید یک اصل باشد 28 جدی|دی 1396

 

جان بس سفیر تازۀ آمریکا در افغانستان امروز (پنج‌شنبه) در نشستی خبری، با اشاره به اهمیت ثبات سیاسی در افغانستان گفت که آمریکا همواره حامی دولت افغانستان بوده و راهبرد جدید آمریکا برای جنوب آسیا این حمایت را به اثبات می‌رساند. به گفتۀ آقای بس، ثبات سیاسی در افغانستان به نفع تمامی کشورهای منطقه و جهان است.

سفیر آمریکا همچنین پس از برشمردن پیشرفت‌ها و دستاوردهای دولت افغانستان در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گفت که حکومت وحدت ملی باید از سد چهار چالش عمدۀ فراروی‌ دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان بگذرد: تنش‌های سیاسی، فساد اداری، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر و از همه مهم‌تر دولت‌سازی.

در ادامه، آقای بس به تنش‌های اخیر میان رییس جمهور غنی و عطامحمد نور والی برکنار شدۀ بلخ پرداخت و گفت که این تنش‌ها به نوعی تمرینی‌ست برای افغانستان در گذار به دموکراسی پایدار. با این حال وی تأکید می‌ورزد که انتقال قدرت در بلخ باید به گونۀ صلح‌آمیز، قانونی و با درنظرداشت منافع عموم مردم باشد.

به گفتۀ سفیر آمریکا این انتقال باید به گونه‌یی باشد تا مردم از دلهره و دلواپسی کنونی برآمده و با اطمینان‌خاطر زنده‌گی کنند.

آقای بس در پاسخ به پرسشی که پیرامون خواست روسیه برای میزبانی روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان و برگزاری نشستی در این مورد مطرح شد، گفت که آمریکا برای اشتراک در نشست پیشنهادی روسیه هنوز به تمام و کمال آماده‌گی ندارد و پس از ارزیابی‌های کامل تصمیم‌اش را در این مورد خواهد گرفت.

سفیر آمریکا در بخش دیگری از سخنان‌اش با اشاره به حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان گفت، برخی آمریکا را متهم به همکاری با گروه‌های هراس‌افگن به ویژه داعش می‌کنند؛ این در حالی‌ست که دولت آمریکا نه خالق گروه داعش است و نه هرگز از این گروه پشتیبانی کرده؛ برخلاف این اتهامات، آمریکا دشمن اصلی گروه داعش است و در هر جایی از جهان این گروه را هدف قرار داده و خواهد داد.