دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

حملِ مواد انفجاری در قنداق کودک 1 دلو|بهمن 1396

 

 

ریاست امنیت ملی از بازداشت پدر و مادری خبر می‌دهد که قصد داشتند ماین مغناطیسی را در قنداق کودک چهار ماه‌شان به داخل شهر انتقال دهند.

ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی گفته‌اند، کارمندان ریاست امنیت ملی کندز عبدالمتین و خانمش را با سه تروریست دیگر هنگامی که قصد ورود به داخل شهر را داشتند، از روستای آقی‌بای ولسوالی امام صاحب بازداشت کرده‌اند.

در خبر نامه آمده است، افراد بازداشت شده در بازپرسی‌های نخستین اعتراف کرده‌اند که به دستور قومندان خیرن، از سرگروپ‌های طالبان قصد داشتند حملۀ تروریستی‌یی را بالای واسطۀ نظامی در داخل شهر انجام دهند.

خبرنامه افزوده، مواد انفجاری‌یی که در قنداق این کودک جابه‌جا شده بود، خنثا گردید و یک عراده موترسایکل نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

این نخستین‌بار است که طالبان برای حمل مواد انفجاری از کودک خردسال استفاده می‌کنند.