دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

شعله‌ور شدن جنگِ داعش و طالبان با نفت سرپل 2 دلو|بهمن 1396

 

شماری از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان ولسوالی صیاد سرپل می‌گو یند، هم‌اکنون گروه‌های داعش و طالبان نفت خام چاه‌های این ولسوالی را بالای باشنده‌گان محل به فروش می‌رسانند. به گفتۀ آنان، اگر حکومت جلو استخراج چاه‌های نفت از سوی گروه‌های داعش و طالبان را نگیرد، این گروه‌ها بیشتر از پیش تمویل و تجهیز خواهند شد.

محمدحسین مجاهدزاده، عضو شورای ولایتی سرپل به سلام‌وطندار می‌گوید، گروه‌های طالبان و داعش چاه نفت ولسوالی صیاد این ولایت را استخراج می‌کنند. به گفتۀ این عضو شورای ولایتی سرپل ، ادامۀ این کار منجر به تمویل و تجهیز بیشتر این گروه‌ها می‌شود.

چاه نفت ولسوالی صیاد سرپل با پیشینۀ چندین دهه از 3 قسمت استخراج می‌شود که در حال حاضر شاخۀ کپه‌زار این چاه در کنترل گروه‌های تروریستی قرار دارد.

عبدالجبار که باشنده منطقۀ کپه‌زار ولسوالی صیاد سرپل است می‌گوید، گروه‌های داعش و طالبان به همکاری مردم دست به استخراج و فروش مواد نفتی این چاه می‌زنند.

ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل نیز می‌گوید، گزارش‌هایی از محل برای آنان رسیده است که گروه‌های هراس‌افگن دست به استخراج و فروش نفت خام چاه نفت ولسوالی صیاد می‌زنند.

بر بنیاد اطلاعات بدست آمده، قرارداد استخراج چاه نفت انگوت ولسوالی صیاد که بخشی دیگری چاه نفت این ولسوالی‌ست، در سال 1390 به یک شرکت چینی واگذار شده بود، اما رییس جمهور با صدور فرمانی روند استخراج این چاه را متوقف کرده است.

گروه‌های داعش و طالبان تاکنون در این باره چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند.