دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

نی 190 پروندۀ خشونت علیه خبرنگاران را به دادگاه جهانی سپرد 2 دلو|بهمن 1396

 

مسؤولان نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند، پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران را که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به شمار می‌رفتند، در دادگاه کیفری بین‌المللی یا «ICC» ثبت کردند.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان «نی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، پرونده‌هایی که از سوی آنان به این دادگاه فرستاده شده‌ است، شامل قتل، زخمی‌شدن، اختطاف و تهدید علیۀ خبرنگاران و دیگر کارکنان رسانه‌یی می‌باشد.

به گفتۀ آقای خلوتگر، این پرونده‌ها از سال 1382 خورشیدی تا به امروز به ثبت رسیده‌اند که عامل اصلی آن طالبان، داعش و شبکۀ حقانی به شمار می‌روند.

رییس اجرایی دفتر نی از حکومت و سازمان ملل نیز می‌خواهد که در راستای ثبت و پی‌گیری پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران در دادگاه کیفری بین‌المللی کمک کنند.

آقای خلوتگر می‌افزاید، پرونده‌های که در دادگاه کیفری بین‌المللی به ثبت رسیده‌اند، شامل 48 مورد قتل، 74 مورد مجروحیت، 15 مورد اختطاف و 53 مورد تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانهیی در افغانستان ‌می‌باشد.

مسؤولان نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان حملات و خشونت‌هایی که از سوی گروه‌های هراس‌افگن در برابر خبرنگاران، کارمندان رسانه‌یی و تأسیسات رسانه‌یی در افغانستان انجام می‌شود را جنایت جنگی می‌دانند.

دادگاه کیفری بین‌المللی یا «ICC» نخستین دادگاه دایمی جهانی برای رسیده‌گی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی در سطح جهان به شمار می‌رود که جدی‌ترین جرایم از نظر جامعۀ بین‌المللی را بررسی می‌کند.