دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

حواشی حمله بر کانتیننتال؛ چرا ابزارهای امنیتی کار نمی‌دادند؟ 2 دلو|بهمن 1396

 

برخی از نجایت یافته‌گان حملۀ مهاجمان انتحاری بر هوتل انتر کانتیننتال از شیوۀ تأمین امنیت این هوتل سخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که نیرو های حفاظتی این هوتل در تأمین امنیت سهل‌انگاری کرده‌اند. آنان می‌گویند، ماشین سکنر این هوتل خراب بود و افرادی که داخل هوتل می‌شدند، بازرسی بدنی نمی‌شدند و وسایل‌شان هم از سوی محافظان بررسی نمی‌شد.

سید ذکریا هاشمی، یک‌تن از نجات‌ یافته‌گان این رویداد به سلام‌وطندار می‌گوید، تمامی افراد بدون بازرسی بدنی و بررسی وسایل‌شان داخل هوتل می‌شدند.

نوید یکی دیگر از نجات یافته‌گان حمله بر هوتل انترکانتیننتال می‌گوید، ماشین‌های سکنر خراب بود. به گفتۀ او: «بدون تلاشی همه را به داخل هوتل اجازه می‌دادند.»

گواه‌هان این رویداد می‌افزایند که مهاجمان به داخل هر اتاق می‌رفتند و مردم را به گلوله می‌بستند و بمب‌دستی نیز پرتاب می‌کردند.

به گفتۀ آنان، آمار کشته‌ها و زخمی‌های این رویداد بیشتر از آن است که در رسانه‌ها به نشر رسیده است.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که مسؤولیت تأمین امنیت هوتل انترکانتیننتال را یک شرکت امنیتی خصوصی به عهده داشت و در حال حاضر فعالیت این شرکت را متوقف کرده‌اند.

به گفته آقای رحیمی، بررسی در باره این رویداد هنوز هم ادامه دارد.

پنج مهاجم انتحاری حدود ساعت نُه شنبه‌شب بر هوتل انترکانتیننتال حمله کردند و این درگیری تا ساعت یک پس از چاشت روز یک‌شنبه ادامه داشت.

در مکالمۀ صوتی‌یی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، گفت‌گویی تیلیفونی افراد مهاجم با فرمانده‌شان را نشان می‌دهد که مهاجمان با لحجۀ پشتوی جنوب افغانستان صحبت می‌کنند و گونۀ صحبت کسی که به مهاجمان دستور می‌دهد، بیان‌گر لحجۀ مردمان قبایلی پاکستان است.

در این نوار دستوردهنده به مهاجمان می‌گوید که والیان و مسؤولان ولایت‌ها در هوتل هستند و باید آنان را از بین ببرند.

در این گفت‌وگوی تیلیفونی دستور داده می‌شود که دروازه‌های هوتل را با استفاده از نارنجک باز کنند.

آمار کشته‌شده‌گان این حمله از سوی وزارت امور داخله 18 تن اعلام شده است.