دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

82 درصد ثروت جهان در اختیار 1 درصد 3 دلو|بهمن 1396

 

گزارش سالانۀ موسسۀ گروه خیریۀ آکس‌فام بریتانیا در بارۀ نابرابری‌‌ اقتصادی که به تازه‌گی نشر شده است نشان می‌دهد، 82 درصد سرمایۀ تولیدشدۀ جهان در گرو 1 درصد مردمان سرمایه‌دار قرار دارد.

بر بنیاد گزارش آکس‌فام، دارایی‌ 24 تنی که در صدر فهرست افراد سرمایه‌دار جهان قرار دارند برابر به سرمایۀ 50 درصد فقیر جهان است در حالی که سال پیش دارایی 61 تن از سرمایه‌دارترین‌ها برابر نیم جمعیت فقیر جهان بود.

وینی بیانیما، مدیر اجرایی موسسۀ گروه خیرۀ آکس‌فام می‌گوید، در سال 2017 میلادی بیلیونر‌های جهان سرمایه‌های‌شان را به 762 بیلیون دالر افزایش داده‌اند که با این رقم می‌توان فقر جهانی را به 7 برابر کاهش داد.  به گفتۀ او، این افزایش شکست و ناکامی سیستم اقصادی را نشان می‌دهد.

مدیر اجرایی آکس‌فام می‌افزاید، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران با سوءاستفاده از افرادی که در ساخت لباس‌ها، فرآوری مواد خوراکی و عرضۀ پایدار کالاها مشغول اند، سود و درامدشان را افزایش می‌دهند.

در بخشی از این گزارش آکس‌فام آمده که کاهش حقوق کارگران و ماشینی‌شدن تولید از علت‌های اساسی نابرابری اقتصادی در جهان است.  

موسسۀ گروه خیریۀ آکس‌فام برای تقسیم دارایی و از بین بردن شکاف اقتصادی راه‌های افزایش حقوق کارگران، استفاده از برنامه‌های پرداخت مالیات و راه‌اندازی برنامه‌هایی عمومی از سوی دولت‌ها را در سراسر جهان، پیشنهاد می‌کند.

هم‌اکنون حدود 2043 بیلیونر در جهان وجود دارد که از این میان 90 درصد آن مردها می‌باشند.

گزارش سالانۀ این موسسۀ در سال 2016 میلادی نشان می‌دهد که 8 مرد سرمایه‌دار جهان مانند بیل‌گیتس و مایکل بلوم بیرگ، برابر 3.6 میلیون تن در جهان سرمایه دارند.