دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

گشایش بازار شهرک عمری طالبان در تخار 3 دلو|بهمن 1396

 

کار ساخت‌وساز شهرک عمری از چندین ماه به این‌سو در منطقۀ شور عربِ ولسوالی درقد تخار آغاز شده است و طالبان حالا این بازار را به بهره‌برداری سپرده‌اند.

برخی از باشنده‌گان ولسوالی درقد که نمی‌خواهند از آنان در گزارش نام برده شود به سلام‌وطندار می‌گویند، طالبان بازار شور عرب را به بهره‌برداری سپرده‌اند و باشنده‌گان محل را به زور وادار می‌کنند که در این بازار خریدوفروش کنند.

خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار با تأیید این خبر می‌گوید، چند روز پیش طالبان این بازار را به گونۀ رسمی فعال کردند.

او می‌گوید،باشنده گان محل نیز در بازار شور عرب که از سوی طالبان اداره می‌شود، دادوستد می‌کنند.  به گفتۀ آقای اسیر، هم‌اکنون 20 دکان در این بازار فعال است.

بر بنیاد گفته‌های باشنده‌گان محل، طالبان امر ساخت بیش از ۶۰۰ دکان را در شهرک عمری صادر کرده‌اند و مردم را به زور وادار می‌کنند که در این بازار دکان بگیرند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید که بازار شور عرب در ولسوالی درقد تخار بر اساس نیازمندی باشنده‌گان محل ساخته شده و قرار است بیشتر از این توسعه یابد.


در همین زمنیه

طالبان در حال ساخت‌وساز چندین شهرک در تخار