چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

واحد تحقیق: برنامۀ معیشت بدیل کوکنار ناکام بوده است 3 دلو|بهمن 1396

 

مسؤولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گویند که بر بنیاد تحقیقات آنان، برنامۀ معیشت بدیل کشت کوکنار در کشور پایدار ناکام بوده است.

اورزلا اشرف نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان «AREU» امروز (سه‌شنبه)  در نشستی در کابل می‌گوید، یافته‌های تحقیق‌ این واحد در باره مدیریت منابع طبیعی نشان می‌دهد که برنامۀ معیشت بدیل کشت کوکنار در افغانستان کارایی نداشته و در این برنامه موضوع دسترسی کشاورزان به بازارهای ملی و جهانی در نظر گرفته نشده است.

به گفتۀ بانو نعمت، برنامۀ معیشت بدیل به دلیل عدم پایداریش سبب افزایش کشت کوکنار شده است.

اما مسؤولان وزارت مبارزه با مواد مخدر با رد یافته‌های این نهاد تحقیقی می‌گویند که برنامۀ معیشت بدیل سبب کاهش کشت کوکنار شده است.

جاویداحمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که یافته‌های این تحقیق دور از واقعیت است.

به گفتۀ آقای قایم، آنان نیز از مدت کوتاه برنامۀ معیشت بدیل نگران اند، اما این برنامه کارایی را داشته است.

پیری مایدون، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان از ادامۀ کمک و همکاری‌هایشان در بخش منابع طبیعی به افغانستان سخن می‌زند و می‌گوید که برای از میان برداشتن مشکلات افغانستان در این بخش تلاش  خواهند کرد.

به گفتۀ آقای مایدون، این اتحادیه تا سال 2020 میلادی 2 میلیارد یورو را در بخش‌های گونه‌گون به افغانستان کمک خواهد کرد.