دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

جمعیت سه‌تن را برای کرسی بلخ به ارگ پیشنهاد کرده است 4 دلو|بهمن 1396

نثاراحمدخلوتگر سلام وطندار  

پس از برکناری عطامحمد نور از مقام ولایت بلخ، ارگ ریاست جمهوری مهندس داوود را به صفت والی جدید این ولایت معرفی کرد. عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی برکنار شدۀ بلخ این تصمیم ارگ را نپذیرفت و هنوز هم بر کرسی بلخ تکیه زده است.

آقای نور می‌گوید، زمانی از سِمت ولایت بلخ کنار خواهد رفت که خواست‌های جمعیت از سوی ارگ ریاست جمهوری پذیرفته شود.

یک منبع معتبر که نمی‌خواهد نامی از او برده شود به سلام‌وطندار می‌گوید، حزب جمعیت اسلامی فرهاد عظیمی و اسحاق رهگذر ، نماینده‌گان مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان و علم‌خان آزادی از بزرگان جهادی را برای اشغال کرسی مقام ولایت بلخ به ارگ ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.

به گفتۀ منبع، آوازه‌های مبنی بر بُن‌بست مذاکرات جمعیت و ارگ حقیقت ندارد و این گفت‌وگوها به زودی با برگشت صلاح‌الدین ربانی از سر گرفته می‌شود.

اما ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که تاکنون چنین پیشنهادی به آنان نشده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، این گونه‌ پیشنهادها نخست به ادارۀ ارگان‌های محلی فرستاده می‌شود.

خواستیم در این باره دیدگاه ارگان‌های محلی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق به این کار نشدیم.

اخیراً روابط حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری به خاطر برکناری عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ تنش‌آفرین شده است.