چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

معرفی واکسین ویژۀ اسهالات «روتا» در افغانستان 7 دلو|بهمن 1396

 

مسؤولان وزارت صحت عامه می‌گویند، واکسین روتا، مخصوص اسهالات کودکان به واکسین‌های رایگان در کشور اضافه شده است. به گفتۀ آنان، بیش از 30 درصد کودکان زیر پنج‌سال در جهان به علت اسهالات از بین می‌روند که با تطبیق این واکسین، جلو مرگ‌ومیر کودکان گرفته می‌شود.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه امروز (شنبه) در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، واکسین روتا به جمع 12 واکسین دیگر در کشور افزوده شده است که به گونۀ رایگان به کودکان تطبیق می‌شود.

شماری از مادران شیرده با استقبال از این اقدام وزارت صحت عامه به سلام‌وطندار می‌گویند، واکسین روتا بسیار مفید است، زیرا اکثر کودکان زیر 5 سال بیشتر به علت بیماری اسهال می‌میرند.

واکسین روتا سیزدهمین واکسین رایگان در کنار 12 واکسین دیگر چون زردیسیاه، پولیو، توبرکلوز، سیاهسرفه، انفلونزا، سینه‌وبغل و سرخکان است که در سراسر کشور تطبیق می‌شود.