دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

نایجیریا کشوری با بیشترین آمار ازدواج دختران زیرسن 8 دلو|بهمن 1396

 

نایجیریا کشوری‌ست در غرب آفریقا و بزرگ‌ترین آمار ازدواج دختران زیرسن را در جهان دارد.

رسم‌ورواج ناپسند، فقر و توسعۀ سریع در رشد جمعیت جوان این کشور از عوامل اساسی ازدواج‌های زیرسن شمرده می‌شود. فرهنگ ناپسندِ ازدواج زیرسن در نایجیریا در کنار تهدید دختران، صحت و سلامتی آن‌ها را نیز تهدید می‌کند و بیشتر وقت‌ها دختران را مجبور به فرار از منزل می‌سازد.

هما ساتو که 15 سال دارد و می‌گوید، روز ازدواج‌ دختران در نایجیریا غمگین‌ترین روز زنده‌گی آن‌هاست. به گفتۀ او، دختران با این رسم‌ورواج مخالفت می‌کنند، اما چارۀ جز قبولی آن ندارند.

او می‌گوید: «من انکار کردم، از برادرم هم کمک خواستم،اما برایم گفت که نگران نباشم چون این رسمی‌ست که همه مجبور به پذیرش آن هستند.»

هما ساتو پیش از ازدواج با پدر، مادر و 6 خواهر و برادرش در یک خانۀ گِلی زنده‌گی می‌کرد.

در نایجیریا دخترانی که از تصمیم پدرومادرشان سرباز زنند، عاق می‌شوند. هما می‌گوید، رابطۀ دختران پیش از ازدواج حرام است و باردارشدن هم ننگ بزرگی‌ست که به همین هدف پدران و مادران در سن کم دختران‌شانرا به شوهر می‌دهند.

فقر و تنگ‌دستی یکی دیگر از علت‌های ترویج ازدواج‌های زیرسن در نایجیریا می‌باشد. نیمی از جمعیت این کشور با درآمد کمتر از 2 دالر مخارج خانوادۀ 8 نفری را تهیه می‌کنند.

نایجیریا در فهرست شاخص توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد از آخر در ردۀ دوم قرار دارد.

بر بنیاد آمارهای رسمی یک بر سوم دختران نایجیریا در 15 ساله‌گی و یا کمتر از 15 ساله‌گی مجبور به ازدواج می‌شوند و هچنان 80 درصد دیگر آن‌ها در 18 ساله‌گی ازدواج می‌کنند.