دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

خسارات مالی شنبۀ خونین کابل 8 دلو|بهمن 1396

 

حملۀ انفجاری روز پیش در پایتخت در کنار صدها کشته و زخمی میلیون‌ها دالر آمریکایی خسارات مالی‌ نیز برجا گذاشته است.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند، حملۀ روز پیش بر ساختمان وزارت داخله در چهاراهی صدارت شهر کابل در کنار شفاخانۀ جمهوریت، دکان‌های چهاراهی صدارت و عتیقه‌فروشی کوچۀ مرغ‌ها را تخریب و زیان مالی هنگفتی رسانده است.

صیامالدین پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت افغانستان به سلاموطندار میگوید که حملۀ انتحاری روز پیش میلیون‌ها دالر آمریکایی به بخش خصوصی زیان رسانده است.

او می‌گوید: «بیشتر از 200 دکان در حملۀ روز پیش نابود شده است.»

برخی از دکانداران چهاراهی صدارت می‌گویند که در حملۀ روز پیش داروندارشان را از دست داده‌اند.

روح‌الله، یک‌تن از دکانداران به سلام‌وطندار می‌گوید، دکان عکاسی داشت و دستگاه‌های چاپ را نیز به فروش می‌رساند که در حملۀ روز پیش حدود 450 هزار افغانی خساره‌مند شده است.

نثار احمد، یکی دیگر از دکانداران می‌گوید، در نتیجۀ انفجار روز پیش تمامی شیشه‌های دکان‌های‌شان شکسته‌وریخته است که حدود 15 هزار افغانی زیانمند شده‌اند.

چند قدمی آن‌سوتر در کوچۀ عتیقه‌فروشی نیز دکان‌ها ویران شده و تمامی لوازم‌شان با خاک یک‌سان شده است.

محمدیوسف واهب، رییس اتحادیه عتیقه‌فروشان و دکانداران کوچۀ مرغ فروشی می‌گوید، انفجار روز پیش حدود 250 هزار دالر برای آنان زیان رسانده است.

او می‌گوید: «حدود 60 دکان به گونۀ کامل ویران شده و برخی دیگر که از محل رویداد است شیشه‌های‌شان شکسته و خساره‌مند شده اند.»

عبدالسلام رحمانی، مسؤول دفاع و حقوق اتحادیۀ ملی پیشه‌وران افغانستان می‌گوید، پیشنهادهای این دکانداران را با رییس جمهور و رییس اجرایی شریک می‌سازد و حکومت تا توان جبران خساره می‌کند. اما شماری از دکانداران می‌گویند که تاکنون حکومت هیچ‌گونه جبران خساره نکرده است.

حملات انتحاری‌ به بزرگی حملۀ روز پیش همواره در کنار قربانی‌گرفتن غیرنظامیان زیان‌های مالی هنگفتی را نیز برجا می‌گذارد.