دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

کارمندان شهرداری هنگام پاک‌کاری ساحۀ انفجار چه‌ها دیدند؟ 10 دلو|بهمن 1396

 

پس از هر رویداد انفجاری و انتحاری کارمندان شهرداری وظیفه دارند ساحۀ رویداد را پاک کنند. اما این کارمندان در رویداد روز شنبۀ کابل چه دیدند؟

آنان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار وضعیت ساحۀ رویداد را قبل از پاک‌کاری وحشتناک توصیف می‌کنند و می‌گویند، جمع‌آوری توته‌های گوشت و پاک‌کاری خون قربانیان تأثیرات بدی بر روح‌وروان آنان گذاشته است.

رفیع، یکی از کارمندان شهرداری‌ست که با دیگر همکارانش برای پاک‌کاری ساحۀ حملۀ خونین روز شنبه در کابل موظف شده بود.

رفیع وقتی لب به سخن می‌گشاید، گلویش پر از بغض می‌شود. او می‌گوید که بعد از وقوع  رویداد، پارچه‌های بدن قربانیان این حمله را  در خریطه‌های پلاستیکی جمع کردند و این تجربه برایش خیلی دردناک بوده است .به گفتۀ رفیع، این روزها هیچ شهروندی در کابل احساس امنیت نمی‌کند.

عبدالباعث و مهمند، دو تن از کارمندان دیگر شهرداری کابل که ساحۀ حملۀ انتحاری روز شنبه را پاک‌کاری کرده‌اند، می‌گویند، جمع‌آوری تکه‌های بدن قربانیان و پاک‌کاری ساحۀ حملات کار روزمرۀ‌شان شده است.

آنان می‌گویند، بسیاری از کارمندان شهرداری با دیدن خون قربانیان و تکه‌های بدن آنان، توان کاری‌شان را از دست می‌دهند، اما از روی مجبوریت به کارشان ادامه می‌دهند. به گفتۀ آن‌ها، بعضی شب‌ها اشتهایش به غذا را از دست می‌دهند و می‌خواهند زود بخوابند تا رویداد آن روز فراموش‌شان شود.

افزایش حمله‌های تروریستی در روزهای اخیر در کابل، امنیت روانی دیگر شهروندان را نیز برهم زده است. آنان از حکومت می‌خواهند که برای تأمین امنیت جان‌شان، برنامه‌های روشنی را روی دست گیرد.

حملۀ روز شنبه در برابر شفاخانۀ جمهوریت در کابل، 103 کشته و 235 زخمی برجا گذاشت که از میان کشته‌شده‌گان این رویداد، تا کنون هویت 40 تن‌ شناسایی نشده است.