دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

شنبۀ خونین و روایت کودکی که در سه ماهه‌گی یتیم شد 10 دلو|بهمن 1396

 

عیسی

یکی از کشته‌شده‌گان رویداد روز شنبه در کابل عیسی است. عیسی در پنج ساله‌گی پدرش را از دست داده بود و هنگامی کشته شد که از او کودکی سه ماهه به جا مانده است. بسته‌گان عیسی می‌گویند که او تنها نان‌آور خانواده‌اش بوده است.

عیسی پس از آن که در پنج ساله‌گی پدرش را از دست داد در پرورشگاه کابل بزرگ شد. او پس از فراغت از مکتب برای تحصیلات عالی عازم هند گردید، اما به خاطر مشکلات اقتصادی تحصیلات را نیمه رها کرد و به افغانستان بازگشت.

عبدالشکور، مامای عیسی می‌گوید، عیسی  که خود یک یتم بود، با تحمل دشواری های فراوان ازدواج کرد، اما حالا کودکش با سرنوشت او روبه‌رو شده است.

عیسی هنگامی قربانی حملۀ انتحاری مقابل وزارت داخله شد که برای کاریابی به این وزارت رفته بود.

یکی از دوستان او که برای همدردی با خانوادۀ دوستش آمده، می‌گوید که محمدعیسی زنده‌گیِ  فقیرانه‌یی داشت و اخیراً تلاش می‌کرد که صاحب شغلی شود.

این در حالی است که از روز وقوع رویداد، چندین تن تا کنون ناپدیدند و هیچ اثری از آنان نیست.