چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

ماه‌هاست که حقوق پولیس ترافیک پرداخت نشده است 12 دلو|بهمن 1396

 

شماری از نیروهای پولیس ترافیک از عدم پرداخت حقوق ماهانۀ خود شکایت دارند. این افراد به سلاموطندار میگویند، با آن که 12 روز از آغاز ماه دلو/بهمن میگذرد تاکنون حقوق ماه جدی و نزدیک به هفت ماه پول اعاشۀشان پرداخته نشده است.

یک پولیس ترافیک که نخواست نامش فاش شود با انتقاد تند از دولت میگوید، حقوق یک مشاور که 200 هزار افغانی است به موقع پرداخته میشود، اما پرداختن 12 هزار حقوق و پول بدل اعاشۀ ترافیک ماهها به درازا میکشد.

مسؤولان وزارت داخله میگویند که این وزارت سرگرم ایجاد یک سیستم الکترونیکی برای پرداخت حقوق پولیس ملی، پولیس مردمی، پولیس محلی و پولیس ترافیک از طریق این سیستم است.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت میگوید که با ایجاد این سیستم تا یک ماه دیگر حقوق و بدل اعاشۀ پولیس ترافیک پرداخته خواهد شد.

سخنگوی وزارت داخله تأکید می‌کند که حقوق نیروها و کارمندان پولیس و همچنان پولیس ترافیک احصائیه‌بندی و طی مراحل شده است و با پایان کار سیستم جدید الکترونیکی تا پایان ماه دلو به حسابهایشان واریز میشود.