دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

اعلام موجودیت جبهۀ ملی مردم افغانستان 14 دلو|بهمن 1396

 

جبهه ملی مردم افغانستان امروز به رهبری نورالحق علومی، وزیر پیشین امور داخله و عضویت شماری از افراد سیاسی و فعالان مدنی در کابل اعلام موجودیت کرد.

نورالحق علومی، رییس جبهۀ ملی مردم افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این جبهه می‌گوید که جبهۀ ملی مردم افغانستان برای ایجاد همبستکی و اتحاد میان شهروندان کشور ایجاد شده است.

به گفتۀ آقای علومی، برخی‌ها برای به‌دست آوردن منافع‌شان تلاش می‌کنند تا به تضادهای قومی میان شهروندان کشور دامن زنند.

رییس جبهه ملی مردم افغانستان می‌افزاید، همسایه‌های افغانستان به منابع داخلی و ذخایر کشور چشم دوخته‌اند و از همین‌رو از هراس‌افگنان حمایت می‌کنند و حکومت برای تأمین صلح باید با حامیان این گروه‌ها گفت‌وگو کند.

تاکنون احزاب و جبهه‌های سیاسی زیادی در کشور ایجاد شده است، اما بیشتر این احزاب و جبهه‌ها به دلیل آنچه که بی‌برنامه‌گی و نداشتن هدف مشخص ملی عنوان شده، از هم پاشیده‌اند.