دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

بیشتر مناطق نادعلیِ هلمند به تصرف حکومت درآمد 14 دلو|بهمن 1396

 

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند به سلام‌وطندار می‌گوید، در عملیاتی پنج روزه نیروهای امنیتی مناطق شین‌کلی، خوشحال‌کلی، هزارکانو و منطقۀ ماتۀ ولسوالی نادعلی به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است.

به گفتۀ سخنگوی والی هلمند، نیروهای امنیتی در این عملیات 15 کیلومتر پیش‌روی کرده‌اند و راه رفت‌وآمد طالبان را نیز مسدود کرده‌اند. آقای زواک می‌افزاید، عملیات پاکسازی ادامه دارد و برای جلوگیری از تهدیدات طالبان، هفت پاسگاه امنیتی دیگر در این ولسوالی ایجاد شده است.

سخنگوی والی هلمند می‌افزاید، هم‌چنان در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور و حمایت قاطع یک مرکز بزرگ مواد مخدر طالبان در ولسوالی باغران این ولایت نابود شده است.

مسؤولان محلی هلمند در حالی از واپسگری بیشتر مناطق ولسوالی نادعلی این ولایت خبر می‌دهند که هنوز بیشتر مناطق این ولایت در تصرف طالبان قرار دارد.