چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

عقد تفاهم‌نامۀ همکاری میان وزارت مالیه و شهرداری 14 دلو|بهمن 1396

 

تفاهم‌‌نامۀ همکاری و هماهنگی برای بهبود کارکردهای اصناف شهر کابل امروز (شنبه) میان شهرداری و وزارت مالیه به امضا رسید.

عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل می‌گوید که بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی معلومات در باره کارکردهای تشبثات کوچک شهر کابل با وزارت مالیه شریک ساخته می‌شود و برای عملی‌شدن آن گام‌های عملی برداشته خواهد شد.

به گفتۀ آقای حبیب‌زی، تا زمانی‌که اصناف شهر کابل مالیات خود را تصفیه نکنند، شهرداری و وزارت مالیه برای آنان جواز نو نخواهد داد.

سرپرست شهرداری کابل می‌گوید که بر بنیاد قانون، برای عملی‌شدن این تفاهم‌نامه از پولیس شهری کمک خواهند گرفت؛ تا این تفاهم‌نامه به گونۀ قانونی بالای تمامی اصناف شهر کابل عملی شود.

مسؤولان شهرداری کابل از تمامی اصناف شهر کابل می‌خواهند که برای عملی‌شدن این تفاهم‌نامه و جمع‌آوری مالیات همکاری بیشتر کنند تا تمامی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی آنان براساس قانون مدیریت شود.