چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

دختران کابل در جست‌وجوی صلح 15 دلو|بهمن 1396

 

گروه دختران نقاش جوانه امروز در کابل تصویرهایی را که نشان‌دهندۀ همدلی، همدیگرپذیری، صلح و داشتن محیط پاک است، روی دیوارها و موانع سمنتی نقاشی کردند. این نقاشی‌ها روی مسایلی چون مبارزه با فساد، سلام دادن، عذرخواهی، مهربانی، همدلی و جلوگیری از خشونت در برابر زنان متمرکز است.

بهشته عابدی، از دختران نقاش می‌گوید، از آن‌جایی که حکومت برای حل مشکلات شهروندان بی‌توجه است، می‌خواهند با نقاشی‌های‌شان دشواری‌های مردم را در معرض دید گذاشته و به مقام‌های حکومتی برسانند. به گفتۀ این بانوی نقاش، گزینۀ نقاشی مشکلات مردم در معرض دید، تأثیرگزار است.

سهیلا احمدی، از دیگر اعضای گروه نقاشان جوانه می‌گوید، آنان به هدف انتقال پیام صلح و پاکی شهر دست به چنین کاری زده‌اند. به گفتۀ بانو سهیلا با نقاشی می‌توان جاده‌ها و دیوارهای سمنتی را که چهرۀ شهر را تغییر داده است، زیبا ساخت.

این دختران نقاش می‌افزایند که نقاشی‌های‌شان جنبۀ اصلاحی دارد و تلاش می‌کنند تا پیام‌های صلح‌آمیز را از این طریق به مردم و مقام‌های حکومتی برسانند.