چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

ساخت 12 سردخانه به ارزش 37 میلیون دالر



 15 دلو|بهمن 1396

 

مسوؤلان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور می‌گویند، 12 سردخانه به هزینۀ 37 میلیون دالر و ظرفیت 500 تُن در ده ولایت کشور ساخته می‌شود که با ساخت این سردخانه‌ها بخش عمده‌یی از مشکلات بازرگانان و کشاورزان حل می‌شود.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز (یک‌شنبه) در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، این وزارت در نظر دارد که سردخانه‌ها را در ولایت‌های غزنی، پروان، کاپیسا، کندهار، لوگر، پکتیا، فاریاب، وردک، نیمروز و فراه برای نگهداری میوه‌ها و سبزیجات بسازد.

به گفتۀ آقای رستمی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا در سال آیندۀ خورشیدی 8 سردخانۀ تجارتی را نیز در 6 ولایت دیگر کشور بسازد.

مسؤولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌‌افزایند، این وزارت در سال مالی 1397 بیش از 9 میلیارد و 450 میلیون افغانی بودجۀ توسعه‌یی دارد و یکی از اولویت‌‌های این وزارت ساخت سردخانه‌ها برای نگه‌داشت میوه و سبزیجات است.