چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

نوجوانان در تیررس اعتیاد به پان 16 دلو|بهمن 1396

حسین بیوک سلام وطندار  

نوجوانی کنار راستم دستش را به جیبش برد و از پاکتی سبزرنگ قرصی بالشت‌مانند را به دهنش انداخت. وقتی از موتر پایین شدم مشابه آن پاکت سبزرنگ چند پاکت دیگر کنار هر دکانی به چشمم خورد. فروشنده می‌گوید، این پاکت‌ها نسوارهای بسته‌بندی‌شده و پاستوریزه است که بیشتر خریدارانش جوانان و نوجوانان‌اند.

شاید یکی از انگشت‌شمار موادی باشد که روی آن «ساخت افغانستان» نوشته شده است. فروشنده از آن به نام پان یاد کرد. این بالشتک‌ها عمدتاً در دو نوع به فروش می‌رسند؛ 555 و کول.

قسمت بدِ ماجرا این‌جاست که به گفتۀ فروشنده‌گان، نوجوانان و جوانان از این ماده بیشتر استفاده می‌کنند و ظاهراً آنان فریب پوشش آن را خورده‌اند، در حالی که پان همان نصوار است.

نعمت‌الله شاداب، پزشک در شفاخانۀ معتادان ابن‌سینا به سلام‌وطندار می‌گوید، مصرف پان سبب مبتلاشدن افراد به سرطان دهن می‌شود. به گفتۀ آقای شاداب، مصرف متداوم پان سبب اعتیاد به مواد مخدر در نزد افراد مصرف‌کننده نیز می‌گردد.

آقای شاداب می‌افزاید، مصرف پان سبب بدخلقی، خسته‌گی شدید و ناامیدی در نزد افراد می‌شود.

نسوار که به آن ناس نیز می‌گویند یکی از محصولات تنباکو و توتون است که در مورد ضررهای آن کمتر صحبت می‌شود.

دولت افغانستان سه سال پیش تعرفه گمرکی سگرت را ۱۰۰ درصد افزایش داد؛ هرچند این اقدام بر قیمت آن و در نتیجه کاهش مصرف آن تأثیر چندانی نگذاشت، اما ۵ درصد مالیات نسوار از سال‌ها پیش به این‌سو بر روی محصولات به فروش رسیده اخذ می‌شود.