چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

تمویل 108 پروژۀ توسعه‌یی در افغانستان از سوی هند 17 دلو|بهمن 1396

 

قرارداد 108 پروژۀ توسعه‌یی به ارزش 31 میلیون دالر میان وزارت‌خانه‌های مختلف و سفیر هند در کابل، امضا شد. این پروژه که از سوی هند تمویل می‌شود در 31 ولایت کشور تطبیق می‌شوند.

مصطفا مستور، وزیر اقتصاد امروز (سه‌شنبه) هنگام امضای این قرار دادها در ریاست اجرایی می‌گوید که با تطبیق این پروژه‌ها در بخش زنان، آبیاری، انرژی و برق و دیگر بخش‌ها برای شماری زیادی از شهروندان فرصت‌های کاری نیز فراهم می‌شود.

ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید، از میان 108 پروژه، 46 پروژۀ آن به این وزارت اختصاص یافته که هزینه آن 11 میلیون دالر تخمین شده است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت نیز می‌گوید که این پروژه‌ها باید به خواست مردم و با کیفیت بهتر تطبیق شود. به گفتۀ آقای عبدالله، افغانستان خواهان روابط نیک با تمامی همسایه‌هایش است و راکت پراکنی بر خاک افغانستان نتیجۀ خوبی در پی نخواهد داشت.

هند یکی از کشورهای کمک‌کنندۀ افغانستان است که در سال‌های پسین بیش از 2 میلیارد دالر در بخش‌های گونه‌گون به افغانستان کمک کرده است.