چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

افزایش روزافزون کاربران انترنت؛ فضا مصون نیست 17 دلو|بهمن 1396

 

امروز 17 دلو/بهمن برابر با 6 فبروری روز جهانی مصونیت انترنت است.  شهروندان پایتخت در نشستی امروز می‌گویند، کودکان و نوجوانان افغانستان نسبت به سایر افراد جامعه در استفاده از انترنت آسیپ‌پذیراند و خانواده‌ها باید برای استفادۀ کودکان‌شان از انترنت از مرورگرهای مصون استفاده کنند.

ازمریالی وفا، عضو هیأت مدیرۀ جامعۀ انترنتی افغانستان می‌گوید که کودکان و نوجوانان افغانستان هیچ برنامه‌یی برای استفاده از انترنت ندارند. آقای وفا می‌افزاید، بیشتر کودکان از طریق گروه‌های تبهکار انترنتی شکار می‌شوند که این موضوع برای خانواده‌ها دردسرساز است.

عرفان‌الله ساپی، مسؤول بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف/آموزش و پرورش می‌گوید، وزارت آموزش و پرورش برنامه‌یی را برای تأمین امنیت انترنت روی دست گرفته‌ است.

مشتاق رهین که پدر چند فرزند است می‌گوید، اکثراً از طریق انترنت جوانان جذب گروه‌های تروریستی می‌شوند و خانواده‌ها باید از این موضوع ساده نگذرند. آقای رهین می‌افزاید، خانواده‌ها باید کودکان و نوجوانان را از برنامه‌هایی که سبب اخلال زنده‌گی می‌شود، جلوگیری کنند.

شمار کاربران اینترنت در افغانستان به حدود سه میلیون نفر می‌رسد. نبود برنامه و عدم توجه حکومت به این موضوع سبب شده تا بیشتر کاربران انترنت برای گذشت زمان از آن استفاده کننده و برای امنیت آن نیز دغدغه‌یی نداشته باشند.