دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

ثبت 180 برگۀ شکایت برای دادخواهی بیش از 503 هزار قربانی 18 دلو|بهمن 1396

 

تا کنون 180 برگۀ شکایت به نماینده‌گی از نیم میلیون قربانی از افغانستان به دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری فرستاده شده است.

احسان قانع، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی به سلام‌وطندار می‌گوید، از میان نزدیک به 200 برگه تنها یک برگه که از 20 خانواده نماینده‌گی می‌کند، خواستار برگزاری دادگاه در افغانستان نیست.

آقای قانع می‌افزاید، بر بنیاد شواهد، دادگاه بین‌المللی کیفری ارادۀ رسیده‌گی به شکایت‌های قربانیان را دارد.

بر بنیاد چهار شاخه؛ جرایم ضد بشری و جرایم جنگی، عدم رسیده‌گی و ارادۀ حکومت‌ها به پرونده‌های ضد بشری، خواست قربانیان به حضور دادگاه در کشورشان و شدت و گسترده‌گی جرم، دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری در پرونده‌های کیفری مداخله کرده و به آن‌ها رسیده‌گی می‌کند.

به گفتۀ اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان، رسیده‌گی دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری سبب می‌شود فرهنگ معافیت در افغانستان پایان یابد و از جانب دیگر این اقدام دادگاه به تمام گروه‌های تروریستی و افراد زورگو هشدار محسوب خواهد شد.

دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری از دو ماه به این‌سو فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده است. هدف از آغاز فعالیت این دادگاه در کشور، بررسی جرایم ضد بشری و جرایم جنگی پس از سال 2003 میلادی در افغانستان است.