چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

در نورستان شوراهای قومی پرونده‌های زنان را حل می‌کنند 19 دلو|بهمن 1396

 

مسؤولان ریاست زنان و اعضای شورای ولایتی نورستان می‌گویند، به دلیل این که پرونده‌های خشونت در برابر زنان در این ولایت به زودی در نهادهای عدلی و قضایی بررسی نمی‌شود، مردم به شوراهای قومی مراجعه می‌کنند.

زاهده فیضان، رییس امور زنان نورستان به سلام‌وطندار می‌گوید، در سال روان خورشیدی 45 پروندۀ خشونت در برابر زنان در ولایت به ثبت رسیده و به تمام آن‌ها رسیده‌گی شده است.

سعدالله پاینده، رییس شورای ولایتی نورستان می‌گوید که بی‌باوری سبب شده تا باشنده‌گان نورستان از نهادهای عدلی و قضایی دلسرد شده و دامن شوراهای مردمی را برای حل پرونده‌های‌شان بگیرند. به گفتۀ آقای پاینده، ادارۀ محلی نورستان در تطبیق عدالت در این ولایت کوتاه آمده است.

سعید مومند، سخنگوی والی نورستان نیز می‌گوید که پرونده‌های خشونت در برابر زنان به دلیل بی‌باوری به نهادهای عدلی و قضایی در شوراهای مردمی حل می‌شوند.

صبرینا حمیدی، رییس ساحه‌یی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق کشور می‌گوید که این کمیسیون از دو سال به این‌سو در نورستان فعالیت حضوری ندارد. بانو حمیدی می‌افزاید، ناامنی و خرابی جاده‌ها سبب شده تا آنان در نورستان حضوری فعالیت نداشته باشند؛ اما می‌گوید که پرونده‌های حقوق بشری را از طریق نامه و تماس‌های تیلفونی نظارت و بررسی می‌کنند.

سال گذشته نیز 75 پروندۀ خشونت در برابر زنان در نورستان به ثبت رسید که از این میان 27 پرونده با میانجگیری بزرگان قومی حل شده بود.