چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

ساعت‌ها انتظار برای دسترسی به آب‌ 20 دلو|بهمن 1396

 

فیروزکوه‌ مرکز ولایت غور شهر کوچکی‌ست در دامنۀ کوه‌های سفید کوه و سیاه کوه که به دلیل عدم مدیریت در تنظیم آب‌ها، هنوز هم نیمی از مردم آن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. این معضل سبب شده تا در کنار سردی هوا، شمار زیادی از شهرنشینان برای انتقال آب آشامیدنی،‌ فاصلۀ زیادی طی کنند و ساعت‌ها برای رسیدن نوبت‌شان انتظار بکشند.

هرچند در گذشته نهادها و برخی از شبکه‌های آبرسانی تلاش کردند تا با حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق دسترسی مردم را به آب آشامیدنی راحت بسازند، اما این تلاش‌ها علاوه بر این که سهولت ایجاد نکرد، مشکلات مردم را بیشتر ساخت.

نوراحمد یکی از باشنده‌گان شهرک مهاجرین غور است. او آب آشامیدنی در خانه‌اش ندارد و روزانه ساعت‌ها برای تهیۀ آب در صف‌های طولانی انتظار می‌کشد. او می‌گوید، این مشکلات همیشه وجود داشته، ولی در فصل سرما چندین برابر می‌شود. نوراحمد از حکومت می‌خواهد که فکری برای حل این معضل کند.

به گفتۀ باشنده‌گان غور، هرچند چاه‌های زیادی در دورونزدیک خانه‌های‌شان حفر شده، اما از مدت زیادی به این‌سو این چاه‌ها هم یکی پی دیگر در حال خشک‌شدن‌اند.

محمدنعیم یکی دیگر از باشنده‌گان شهرک مهاجرین غور است. او نیز از نبود آب آشامیدنی شکایت دارد و می‌گوید که آنان این مشکل را بارها با ادارۀ محلی، شورای ولایتی و دیگر نهادهای مسؤول در میان گذاشته‌اند، اما تا حال هیچ عکس‌العملی در پیوند به این شکایت‌ها انجام نشده است.

بر پایۀ معلومات ریاست حوزۀ هریرود، پیش از این نیز شماری از وزارت‌خانه‌ها به ویژه وزارت انرژی و آب برای ایجاد شبکه‌های آبرسانی در شهر فیروزکوه تلاش کرده بودند، اما این تلاش‌ها با مخالفت‌ شماری از زورمندان روبه‌رو شد.

غلام ناصر خاضع، والی غور نیز مشکلات باشنده‌گان این ولایت را تأیید می‌کند و می‌گوید، به دلیل نبود انرژی برق و منابع آبی نتواسته‌اند طی چند سال گذشته به این مشکلات نقطۀ پایان بگذارند.

باشنده‌گان غور می‌گویند، پیش از این هم سکتور خصوصی بخش‌هایی از شهر فیروزکوه را نلدوانی کرده و همچنان ذخایر آب آشامیدنی را ایجاد کرده بود،‌ اما به گفتۀ آنان، این کار آنان هیچ نتیجه‌یی در پی نداشته است.