چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

بانوان پکتیایی بازار ویژۀ زنان می‌خواهند 21 دلو|بهمن 1396

 

زنان پکتیا خواهان تخصیص یک بازار ویژۀ زنان در این ولایت‌اند تا وسایل مورد نیازشان را آزادانه خریدوفروش کنند.

این زنان می‌گویند، ساخت بازار ویژه برای آن‌ها از یک‌سو دسترسی‌شان به وسایل مورد نیاز را ساده می‌سازد و از سوی دیگر زمینه‌یی برای درآمد بانوان مهیا می‌شود.

آنان می‌گویند، زنان پکتیا نمی‌توانند برخی از وسایل را از فروشنده‌های مرد بخرند و این موضوع معضلی برای آن‌ها به شمار می‌رود. مقام‌های ریاست امور زنان این ولایت نیز ساخت یک بازار مخصوص زنان را نیازی برای پکتیایی‌ها می‌دانند.

نسرین اوریاخیل، رییس امور زنان پکتیا به سلام‌وطندار می‌گوید، ادارۀ محلی پکتیا تا سال آینده بازاری را برای زنان این ولایت دست‌وپا می‌کند.

پکتیا از ولایت‌های دورافتاده در جنوب شرق افغانستان است که کمتر مورد توجه حکومت مرکزی قرار گرفته است.