دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

توزیع مدرک فراغت به شش نهاد تحصیلی خصوصی 22 دلو|بهمن 1396

 

در نخستین دور، وزارت تحصیلات افغانستان به شش موسسه‌ی تحصیلات عالی خصوصی دیپلم/مدرک فراغت توزیع کرد.

محمدامیر کامه‌وال، رییس دانشگاهای خصوصی امروز در مراسم توزیع مدرک فراغت محصلان دانشگاه‌های خصوصی در کابل می‌گوید، داشتن دیپلم حق هر دانشجو است.

به گفته‌ی آقای کامه‌وال، پس از بررسی‌ها در بارۀ کمیت و کیفیت آموزش، به دانشجویان این دانشگاه‌ها دیپلم توزیع شده است.

کامه‌وال می‌افزاید، دانشگاه‌های خصوصی دعوت، حکیم سنایی و باختر نیز به زودی پس از ختم بررسی‌ها مدرک فراغت دانشجویان‌شان را دریافت خواهند کرد.

عدم توزیع دیپلم از سوی دانشگاه‌های خصوصی بارها جنجال آفرید و معترضان با راه‌اندازی اعتراض‌ها خواهان توزیع دیپلم از سوی وزارت تحصیلات عالی شده بودند.