چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

کاهش مشارکت مردم در فرایند تدوین بودجه؛ 15 از 100 امتیاز 22 دلو|بهمن 1396

 

مسؤولان دیدبان شفافیت در تازه‌ترین گزارش خود می‌گویند، نتایج سروی «شاخص بودجه‌ی باز 2017 مشارکت جهانی بودجه» نشان می‌دهد که افغانستان از فرصت‌هایی که دولت برای مشارکت مردم در فرایند تدوین بودجه فراهم می‌کند، پانزده امتیاز از صد امتیاز را به دست آورده است.

دید‌بان شفافیت افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل، شاخص بودجه‌ی باز سال 2017 را با حضور مسؤولان وزارت مالیه/دارایی، کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایند‌گان و اداره‌ی عالی تفتیش منتشر کرد.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی این نهاد با نگرانی از کاهش مشارکت مردم در فرایند بودجه می‌گوید، امتیاز مشارکت مردم افغانستان در دوره‌ی گذشته‌ی این سروی در 2015، بیست‌وهفت بوده است.

اما به گفته‌ی آقای افضلی، بر بنیاد نتایج سروی بودجه‌ی باز، امتیاز شاخص بودجه‌ی باز افغانستان در بخش شفافیت از 42 امتیاز در سال 2015 به 49 در سال 2017 افزایش یافته و در بخش نظارت از بودجه، از صد امتیاز 43 امتیاز را به دست آورده است.

محمدخالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه نیز در این نشست میگوید، افزایش سطح سهم‌گیری‌ مردم در بودجهسازی یکی از برنامه‌های این وزارت برای سال مالی آینده است.

سروی بودجه‌ی باز سال 2017 مشارکت جهانی بودجه افزون بر ارزیابی شفافیت و مشارکت، نقش اداره‌های نظارتی چون تفتیش و قوه قانون‌گذار را نیز مورد بررسی قرار داده است. قوه قانون‌گذار افغانستان در بخش نظارت بر فرآیند تطبیق، 47 امتیاز و در زمینه‌ی تدوین بودجه تنها 19 امتیاز و در بخش اداره‌ی عالی تفتیش 67 امتیاز به دست آورده است.

پژوهش بودجه‌ی باز که در سال 2006 میلادی راه‌اندازی شد، یگانه روند بین‌المللی سنجش‌گر و ارزیابی‌کننده‌ی سه بعد شفافیت، نظارت و مشارکت مردمی در بودجه‌ی عامه است. افغانستان از سال 2008 زیر نظر مشارکت بودجه‌ی بین‌المللی قرار دارد.