دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

5 هزار دستگاه قالین‌بافی به مهاجران بازگشت‌کننده توزیع می‌شود 22 دلو|بهمن 1396

 

وزارت احیا و انکشاف دهات 5 هزار دستگاه قالین‌بافی به مهاجران بازگشت‌کننده توزیع می‌کند.

مجیب‌الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید، این دستگاه‌ها به بازگشت‌کنندگان ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، لغمان، پروان، بغلان، هرات و کندهار توزیع می‌شود.

به گفتۀ آقای کریمی، از طریق این پروژه به ۱۵۰۰۰ بازگشت‌کننده از ایران و پاکستان به گونۀ مستقیم زمینۀ کار فراهم می‌شود و 50 هزار تن دیگر غیرمستقیم صاحب شغل می‌شوند.

وزیر احیا و انکشاف دهات، هدف از عملی‌شدن این پروژه را رشد اقتصاد روستایی می‌خواند.

بر اساس آمار وزارت مهاجران افغانستان، در حال حاضر حدود دو میلیون مهاجر و پناهنده افغانستان در ایران و بیشتر از دو میلیون مهاجر هم در پاکستان زندگی می‌کنند.