دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

ضرب‌الاجل 48 ساعته برای کنارگیری رییس جمهور آفریقای جنوبی 24 دلو|بهمن 1396

 

حزب حاکم کنگره‌ی ملی آفریقای جنوبی از جاکوب زوما، رییس جمهور این کشور خواست تا در مدت 48 ساعت از مقامش کنار رود.

حزب حاکم این تصمیم را در جریان جلسه‌یی 13 ساعته اتخاذ کرده است.

اگر رییس جمهور زوما با این تصمیم موافقت نکند، با رای‌زنی پارلمان روبه‌رو خواهد شد و به این صورت، شانس کمی برای بقا خواهد داشت.

زوما که از 2003 در رأس قدرت در آفریقای جنوبی قرار دارد، با اتهامات معامله سلاح در سال ۱۹۹۹، فساد، باجگیری و پولشویی روبه‌روست و همین مسأله باعث تنش‌های سیاسی و نارضایتی مردمی از وی شده‌اند.

هرچند رییس جمهور آفریقای جنوبی بر اساس قانون می‌تواند در سمت خود باقی بماند، اما با گذشت هر روز فشارهای حزب حاکم بر او بیشتر می‌شود.

هنوز معلوم نیست که آقای زوما چه واکنشی به این خواست حزب حاکم نشان می‌دهد.