شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

تخصیص نزدیک به 7 هزار کرسی در دانشگاه‌ها برای دختران 15 حوت|اسفند 1396

 

افزون بر ورود عادی ده‌ها دختر به دانشگاه‌ها در سال آموزشی جدید، هفت هزار کرسی دیگر نیز به آنان تخصیص داده شد.

وزارت تحصیلات عالی امروز  به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی زن برنامه‌های این وزارت برای تقویت حضور زنان در نهادهای آموزشی برای سال پیش‌رو را ارایه کرد.

عارفه پیکار، سخنگوی این وزارت می‌گوید، 321 دختر برای ادامه‌ی تحصیل در بخش‌های کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکترا به بیرون از کشور فرستاده شده و 713 تن دیگر در داخل کشور به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند.

سخنگوی تحصیلات عالی می‌گوید که آنان راهبرد تساوی اجتماعی را در تحصیلات افغانستان تدوین کرده‌اند که بر بنیاد آن تا سال 1399، حداقل 20 درصد از اعضای کدر علمی را باید زنان تشکیل دهند.

مسؤولان وزارت تحصیلات می‌افزایند که بر بنیاد برنامه‌ی تشویقی‌ این وزارت، برای سال پیش‌رو 20 آموزگار زن در سمت‌های کلیدی‌یی چون ریاست دانشگاه‌ها، معاونین و ریاست دانشکده‌ها گزینش خواهند شد.

هم‌چنان امروز معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با 34 نهاد آموزش عالی و نیمه‌عالی تفاهم‌نامه‌یی را عقد کرد.

کمال سادات، معین امور جوانان می‌گوید، بر بنیاد این تفاهم‌نامه، زمینه‌ ادامه‌ی تحصیل برای حدود 9500 جوانی که توان مالی ندارند، مهیا می‌شود.