شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

چند اتهام سنگین بر رییس شورای ولایتی تخار 22 حوت|اسفند 1396

سیدانعام صالحی سلام‌وطندار  

سلام‌وطندار به یکسری از سندهایی دست یافته است که روی‌هم‌رفته وفی‌الله رحمانی، رییس شورای ولایتی تخار را به لت‌وکوب و شکنجه‌ی سه نفر در روستای کولابی منطقه‌ی آهن‌دره‌ی تالقان، جعل اسناد تحصیلی و فرار از قانون متهم می‌کند و آقای رحمانی اکنون مورد پیگرد دادستانی استیناف و پولیس تخار قرار دارد.

در یکی از مکتوب‌های دادستانی استیناف تخار با شماره 1391 تاریخ 6/10/1396 عنوانی فرماندهی پولیس تخار نگاشته شده است که وفی‌الله رحمانی سه نفر از باشندگان قریه‌ی کولابی منطقه‌ی آهن‌دره را بی‌هیچ دلیلی لت‌وکوب کرده است.

هم‌چنان مکتوب شماره 650 مؤرخ 18 /10/1396 ریاست عمومی دادستانی اختصاصی علیه فساد اداریِ مرکز عدلی و قضایی عنوانی مقام ولایت تخار در پیوند به جعل اسناد فراغت صنف دوازدهم از سوی وفی‌الله رحمانی و دستکاری در خلص سوانح خودش، خواهان معرفی ایشان به دادستانی استیناف این ولایت شده است.

در مکتوب مؤرخ 11/11/1396 ریاست عمومی دادستانی اختصاصی علیه فساد اداریِ مرکز عدلی و قضایی عنوانی فرماندهی پولیس تخار نیز هدایت داده شده است که طبق ماده‌های 20، 80 و 87 قانون اجرائات جزایی، هرچه زودتر وفی‌الله رحمانی در پیوند به ادعای عارضان جهت تحقیق به دادستانی استیناف تخار خواسته شود.

با وصف این، محمدغوث امیری، رییس دادستانی استیناف تخار می‌گوید، اگرچه آقای وفی‌الله رحمانی به‌صورت مشهودی مرتکب جرم شده، اما تاکنون از حضور در دادستانی استیناف تخار خودداری کرده است.

عبدالسمیع ابدیار، رییس معارف تخار نیز جعل اسناد از سوی وفی‌الله رحمانی را تأیید می‌کند و از آغاز تحقیقات در این مورد خبر می‌دهد.

خلیل‌احمد اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار نیز در تأیید گفته‌های دیگران، می‌گوید قضیه‌ی رییس شورای ولایتی تخار در دادستانی و دادگاه محلی است و مکتوب جلب ایشان به مقام ولایت فرستاده شده است.

با این حال اما وفی‌الله رحمانی، مجموع این اتهام‌ها را دسیسه‌یی علیه خودش می‌داند و می‌گوید، برخی از زورمندان زمین‌های دولتی در داخل شهر تالقان را غصب کرده‌اند و ماجرای پیش‌آمده به این مسأله پیوند دارد.

هرچند حقیقت در این قضیه هنوز به‌درستی روشن نشده است، لیکن این نخستین بار نیست که مسؤولان دولتی و زورمندان به لت‌وکوب و شکنجه‌ی شهروندان، فساد و قانون‌شکنی متهم می‌شوند. آن‌چه که به‌ندرت می‌توان از آن سخن گفت، بررسی و رسیدگی به این نوع جرم‌هاست.