شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

حکمتیار صلاحیت برکناری اعضای حزب اسلامی را ندارد 23 حوت|اسفند 1396

 

شورای اجرایی حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال می‌گویند که گلبدین حکمتیار صلاحیت برکناری اعضای این حزب را ندارد.

به گفته‌ی این شورا، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال 9 سال پیش در وزارت عدلیه ثبت شده است و کسی دیگری نمی‌تواند بر این حزب ادعای رهبری کند.

گل محمد گلزی، عضو شورای اجرایی حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال می‌گوید، اگر آقای حکمتیار می‌خواهد از طریق حزبی فعالیت سیاسی کند باید نام دیگری را برای حزب‌اش انتخاب کند.

به گفته‌ی گلزی، حکمتیار صلاحیت سلب اعضای حزب اسلامی را ندارد؛ زیرا افراد یاد شده از اعضای رهبری حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال اند. او می‌افزاید که این حزب با حکمتیار یکجا نیست و فعالیت سیاسی مشترک نیز با او ندارد.

درهمین حال فضل غنی حقمل، رییس دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید که براساس فیصله‌ی شورای اجرایی این حزب عبدالهادی ارغندیوال، انجنیر محمد خان، معاون نخست ریاست اجرایی و بصیر انور، وزیر عدلیه از عضویت در حزب اسلامی کنار گذاشته شده اند. او دلیل این کار را عضویت و فعالیت این افراد به نفع دیگر حزب‌ها ذکر می‌کند.

حقمل می‌افزاید که نزدیک به 50 سال است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار فعالیت‌های سیاسی دارد. به گفته‌ی او توافق‌نامه‌ی صلح با حکومت نیز به نام حزب اسلامی امضا شده است و اگر آقای ارغندیوال می‌خواهد فعالیت سیاسی کند باید نام حزب‌اش را تغییر دهد.

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار روز گذشته عبدالهادی ارغندیوال، انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی و داکتر بصیر انور وزیر عدلیه را از عضویت درحزب اسلامی کنار گذاشت.