سه‌شنبه 1396 - ییل 29 - حوت|کیسیم / 2018 - مارچ 20 گه توغری

نرگس و بلقیس: بو ییرده بیزلرنینگ کیله‌جگیمیز تضمین ایتیله‌دی
 ١٠ ایکیم|حمل ١٣٩٦

 

افغانستان- امیریکه بیلیم یورتی اقتصاد بولیم اوقووچیسی نرگس احسان

بلقیس احسان و نرگس احسان، ایکی سینگیل افغانستان- امیریکه بیلیم یورتی اقتصاد و سیاسی بیلیم بولیم‌لریده بیرینچی ییل اوقووچی‌لری بولگن. مذکور ایکی سینگیل کابل‌ده امیریکه ایلچی‌خانه‌سی‌نینگ بورسیه سیناوی‌نی اوتکزگن‌لریدن کیین، اوشبو بیلیم یورت‌گه یول تاپگن‌لر.

اقتصاد بولیمی بیرینچی ییل اوقووچیسی نرگس احسان‌نینگ ایتیشیچه، افغانستان- امیریکه بیلیم یورتی، ولایت‌لردن بو بیلیم یورت‌گه یول تاپه‌دیگن اوقووچی‌لر اوچون یاتاقخانه‌گه قوشیمچه باشقه امکانیت هم یره‌ته‌دی.

خانم احسان‌گه کوره، اوشبو بیلیم یورت‌نینگ برچه درسی موادی امیریکه بیلیم یورت‌لری بیلن تینگ و بو خصوصیات سبب، اوقوونی بیتتیرگن‌لر، تیزلیک‌ده ایش بازاری‌گه یول تاپه‌آله‌دیلر. اوشبو خانم‌نینگ ایتیشیچه، افغانستان-امیریکه بیلیم یورتی جنسی کم‌سیتیش‌دن بوش و اوقووچی‌لر تینچلیک بیلن بیر- بیراوی‌نینگ یانیده درس اوقیدیلر.

افغانستان- امیریکه بیلیم یورتی سیاسی بیلیم اوقووچیسی بلقیس احسان

خانم احسان‌نینگ ایتیشیچه، اوشبو بیلیم یورت، عیال اوقووچی‌لرگه نسبتن خاص سیاست‌لرنی ایزله‌یدی و عیال‌لر تینچ فضاده درس‌لریگه دوام بیره‌دی.

شونینگ‌دیک، مذکور بیلیم یورت‌ده سیاسی بیلیم اوقووچیسی و نرگس احسان‌نینگ سینگیلی بلقیس احسان‌نینگ ایتیشیچه، اوشبو بیلیم یورت‌ده درس اوقیش کته شانس و برچه‌گه هم میسر بولمه‌یدی و شو یوز دن معیاری بیر بیلیم یورت‌ده درس اوقیشی‌دن خرسند دیر.

بلقیس‌گه کوره، اوقووچی درسی‌گه دوام بیریش‌نی ایسته‌گن صورتده، فارغ بولگنی‌دن سونگ، درس دوامی اوچون مملکت‌دن تشقری کیته آله‌دی.

اوشبو اوقووچی ایکی سینگیل‌نینگ ایتیش‌لریچه، اوقووچی‌لر موجود امنیتی قیین‌چیلیک‌لرگه قره‌مه‌ی درس‌دن وازکیچمه‌یدیلر و بو بیلیم یورت‌نینگ ایشیگی هیچ‌قچان اوقووچی‌لرنینگ یوزیگه یاپیلمه‌یدی.