شنبه 1396 - ییل 5 - حوت|کیسیم / 2018 - فبروری 24 گه توغری

صدیقه صدیقی بامیان بایسکیل هیده‌ش رقابتی نینگ قهرمانی بولدی
 ٢٦ بیشیم|سرطان ١٣٩٦

 

 

بایسکل هیداوچی قیزلر رقابتی بوگون (یک‌شنبه) «سیر بامیان» نامی آستیده اوتکزیلدی. بو بیلشووده ایچکی و تشقی بایسکل هیداوچیلر اشتراک قیلگن ایدی. صدیقه صدیقی بیلشوونینگ قهرمانی اعلان قیلیندی.

بیر کونده بولیب اوتیشی نظرده توتیلگن بو رقابتلر کمده بایسکل هیداوچی اون عیال اشتراک قیلگندی.

بیلشوو پایانیده صدیقه صدیقی بیرینچی اورین‌نی ایگلش بیلن آلتین مدال قولگه کیریتدی.

شونینگدیک ترتیب اساسیده نجلا سخی‌زاده ایکینچی و مریم محمدی ایسه اوچینچی اورین‌نی کسب قیلدی. بولرگه هم نظرده توتیلگن کوموش همده برنز مکافاتلر بیریلدی.

مسابقه‌نی یولگه قویگنلرنینگ سوزلریگه کوره، اوشبو بیلشوونی اوتکزیش‌دن نیت مخدر ماده‌گه قرشی کوره‌ش همده ملی بسیج هفته‌سینی نشانلش دیر.