شنبه 1396 - ییل 5 - حوت|کیسیم / 2018 - فبروری 24 گه توغری

تماکی سالیق‌لری یوز فایز بوله‌دی
 ٢٢ سَنجه‌م|عقرب ١٣٩٦

 

ملی کینگش اعضالری تماکی‌نی باشقریش قانونینی توزیگنلر که اونگه‌ کوره تماکی‌دن یوز فایز سالیق آلینه‌دی.

کینگش بیرقطار اعضالری تماکی‌ سالیقینی 300 فایز بولیشنی آلغه سورگن اما بیرقطارلری ایسه 100 فایز بولیشینی طلب قیلگن‌لر.

ملی کینگش باشلیغی عبدالرؤوف ابراهیمی آواز بیریش‌دن کیین 100 فایز سالیق آلینیشی‌گه قرار آلینگنینی اعلام قیلدی.

بوندن آلدین 20فایز سالی آلینردی.

مجلس بودجه‌سی رییسی امیرجان یار، مجلس بیرقطار اعضالری تماکی منع ایتیلیشینی ایسته‎گنینی معلوم قیلیب بولر سانی کملیگی باعث اولر بونی عملی قیلیش‌گه قادر بولمه‎گنینی اورغوله‌گن.

تماکودن فایده لنیش منع ایتیلگن قانون 1393ییل ملی کینگش تمانیدن تصویب بولگن ایدی اما ینه قیته تعدیل بولدی.

1394ییل‌ده هم مجلس سگرت تعرفه‌لری‌گه یوز فایز سالیق بولیشی خصوصی‌ده قرار آلگن ایدی، اما بولایحه سنا تمانیدن رد بولگن ایدی.