جمعه 1397 - ییل 31 - ایکیم|حمل / 2018 - اپریل 20 گه توغری

شمال هندوکش فوتبال تیمی کابل 14 یاشلی‌لر قهرمانلیک جامی‌نینگ غالبی بولدی
 ١٥ موزلم|جدی ١٣٩٦

 

مملکت فوتبال فدراسیونی تمانیدن یول‌گه تشلنگن کابل‌ده 14یاشلی‌لر قهرمانلیک بیله‌شوو قهرمانی شمال (ب) هندوکش تیمی بولیشی بیلن یکون تاپدی. بو بیله‌شوولر اوچ آی‌دن بیری کابل‌ده یول‌گه تشلنگن ایدی.

مملکت فوتبال فدراسیونی معلوماتی‌گه کوره بو بیله‌شوولر سونگی کوره‌شی‌ده شمال هندوکش تیمی مکرویان تیمی برابریده 2- 0 بیلن کامیاب بولیب قهرمانلیک جامینی قول‌گه کیلتیرگن.

بو بیله‌شووده 12تیم قتنه‌شیب بولر اره‌سی‌ده شمال هندوکش تیمی 34امتیاز بیلن قهرمان بولگن.

شونینگدیک رسول شهید تیمی 26 امتیاز و پامیر 21 امتیاز بیلن ایکینچی و اوچینچی اوریننی کسب ایتگنلر.