جمعه 1397 - ییل 31 - ایکیم|حمل / 2018 - اپریل 20 گه توغری

قیش ساووقلیگی‌ خلق‌نی کویدیره‌دی
 ٢٣ موزلم|جدی ١٣٩٦

 

استقلال کسلخانه‌سی‌نینگ ملازملری‌نینگ ایتیشیچه، 1395ییل قوس آیی‌دن 1396ییل قوس آیی‌گه قدر 400 کوییگن شخص کسلخانه‌گه کیلگن اولردن 50فایز عیاللر بولگن.

کابل ا ستقلال کسلخانه‌سی کوییگنلراوچون بیرگینه کسلخانه دیر. ملازملر کوییگنلر سانی باشقه فصللردن کوره قیش فصلی‌ده کوپه‌ییشینی اورغولیدیلر.

استقلال کسلخانه‌سی‌نینگ باشلیغی داکترنصیب‌نینگ سلام‌ورطندارگه ایتیشیچه، عایله‌لر اتاقلرینی ایسیتیش اوچون تیل و گاز دن فایده‌لنه‌دیلر و بوایکی نرسه احتیاط سیزلیکلر باعث یانغین یوزبیریشی‌گه سبب بوله‌دی.

اونگه کوره، ایسیتیش اسکونه‌لری یانی‌ده انتحاری هجوملرهم کوییگنلری سانی آشیشیگه سبب بولگن.

استقلال کسلخانه‌سی‌گه کیلگن اکثری کوییگنلر تیل، گاز و انتحاری هجوملر سبب کوییب کیلگنلر.

ییمک پیشیریش پیتی گاز قوطیسی پارتلب کوییب بو کسلخانه‌گه درمان اوچون مراجعه قیلگن نسرین 20کوندن بیری استقلال کسلخانه سی‌گه بستر بولگن.

بو کسلخانه‌گه یاتگن پارتلش هجومی‌ده کویگنلردن مشتاق هم بار.

جراحلیک متخصصی داکتر احمدشاه وزیری، استقلال کسلخانه‌سی‌نینگ کوییگنلر بولیمی‌ده ایش قیله‌دی. او اوتگن آیی‌لردن کوره بو آیی کوییب کیلگنلر سانی آشگن.

وزیری تبیان فرهنگی مرکزی‌گه بولگن پارتلش هجومی دن کیین 46کیشی بو کسلخانه‌گه کیلتیریلگنینی معلوم قیله‌دی.

قیش فصلی ییتب کیلیشی بیلن یاقیلغی موادلرگه احتیاج کوپ بولگنی، و یاقیلغی ماده‌لردن فایده لنیش جریانیده‌ احتیاط سیزلیکلر کوییگنلر سانی آشیشی‌گه سبب بولگن.