شنبه 1396 - ییل 30 - موزلم|جدی / 2018 - جنوری 20 گه توغری

سادات قومی: سادات کلمه‌سی بولمسه کیملیک آلمی‌میز
 ٢٣ موزلم|جدی ١٣٩٦

 

سادات، بیات، قرلوق و خلیلی قوم بویوکلری‌ سادات کلمه‌سی برقی کیملیکلرده ذکربولمه‌گن تقدیرده کملیک آلمیمیز دیدیلر. اولر حکومت اولرنی هویتلرینی تانیشی ضرور دیدیلر.

سادات قوم بویوکلریدن سیداسحاق گیلانی اولکه‌ده‌گی بوتون قوملر هویتی ذکر بولیب کیملیک ترقه‌تیلیشی ضرور دیدی.

باشقه ایریم قتنشگلرهم قوملر آتی برقی کیملیکلرده ذکر بولمه گن تقدیرده، ملی‌لیک سوال آستی بوله‌دی بونده‌ی حالده کیملیک ترقه تیلمسلیگی لازم دیگنلر.

بوندن آلدین باشقه قوملر هم هویتلر کیملیکلرده سیغدیریلیشی طلب قیلگن ایدیلر. ملی کینگش‌ده بو مساله قیزیق گپلردن بیریگه ایلنگن دیر.