چهارشنبه 1396 - ییل 2 - حوت|کیسیم / 2018 - فبروری 21 گه توغری

افغانستان کریکت تیمی پاکستان تیمی بیلن بیله‌شووگه چیقه‌دی




 ١١ تیرکه‌م|دلو ١٣٩٦

 

افغانستان 19یاشلی‌لر کریکت تیمی 19یاشلی‌لر کریکت تیمی‌نینگ 12-دور بیله‌شووی سونگی میدانیده پاکستان بیلن قریشی چیقه‌دی.

بواوین‌گه غالب چیققن 16تیم اره‌سیده اوچینچی اوریننی ایگللیدی.

بوندن آلدین افغانستان تیمی نیوزیلاندن میزبانلیگده‌گی هند بیلن بولگن اویینی‌ده مغلوب بولگن ایدی.

افغانستان و پاکستان کریکت بیله‌شووی بو کیچه نیوزیلند وقتی بیلن ساعت 2ده بولیب اوتیشی ممکن.

افغانستان 19یاشلی‌لر تیمی دنیا کریکت بیله‌شوولریده ایلک بار اوچینچی مقامنی کسب ایتیش‌گه تلاش قیله‌دی. بوندن آلدینگی بیله‌شوولرده 9- اوریننی ایگلله‌گن ایدی.

افغانستان بو بیله‌شوو باشلریده هم پاکستان بیلن اوینه‌‌گنده غالب چیققن ایدی.