شنبه 1397 - ییل 4 - ایکیم|حمل / 2018 - مارچ 24 گه توغری

افغانستانلیک اوچ فوتسالچینی قیرغیزستان‌ اولکه‌سی تنلب آلدی
 ١٣ حوت|کیسیم ١٣٩٦

 

قیرغیزستان اولکه‌سی سیدمهدی هاشمی، اکبرکاظمی و محمدرضاکریمی‌لرنی اوزی‌نینگ اف. سی . آرم کلوبی‌گه تنله‌گن.

اوتگن ییلی عراق اولکه‌سی مملکت ایکی فوتسالچیسی علی فیاضی و جواد حیدریلرنی اوزی‌نینگ کلوبی‌گه قبول قیلگن ایدی.

مذکور فوتسالچیلر باره‌یاتگن کلوب قیرغزستان بیرینچی کلوبی حسابلنه‌دی. اف. سی ارم اوتگن ییلی بو مملکت ایچکی اوینلریده بیرینچی اوریننی ایگلله‌گن ایدی بو ییل ایشه ایکینیچی اورینده قرار تاپکن.

افغانستان فوتسال تیمی اوتگن ییلی بیله‌شوولریده چین، مالدیو و ازبیکستاننی یینگیب 17تیم اره‌سیده تورتینچی اوریننی ایگلله‌گن ایدی.

مملکت فوتسال تیمی دنیا بویلب 94 اورین و آسیاده 22 اورینده قرار تاپگن دیر.