شنبه 1397 - ییل 4 - ایکیم|حمل / 2018 - مارچ 24 گه توغری

سرور دانش: دولت اداره‌لریده‌گی قوملر حضوری رسانه‌لرگه ترقه‌‍تیلسین
 ٢٣ حوت|کیسیم ١٣٩٦

 

جمهور رییس نینگ ایکینچی اورین باسری سرور دانش، جمهوررییسلیک سرایی‌ده عبدالعلی مزاری‌نینگ وفاتی 23- ییلیگینی ایسلش احتفالیده، دولتی اداره‌لرده قوملر حضوری تینگلیگینی طلب قیلگن و اداری اصلاحات کمیسیونی‌دن برچه دولتی اداریلرده یوقاری دن قویی درجه گه قوملرنینگ حضورنی رسانه‌لرگه چیقاریلیشینی سوره‌گن.

دانش جنابلری، دولتی اداره لرگه قوملرتینگ‌لیگی  خصوصیده‌گی ایشلر آلغه‌ کیتگنینی اورغولیدی.

دانش گه  کوره، برچه یشاوچیلر اداره‌لرگه قوملر حضورینی برابر بولیشی لازم، و بوخصوصده بولگن اعتراضلر، مذکور حرکت بیلن حل ایتیلیشی ممکن.

دانش جنابلری، اکثر یشاوچیلرنینگ اداره‌لرگه بولگن تعصبلردن کون سه‌یین شکایتلری آشگن پیتی بو حقده سوزلیدی، یشاوچیلر اداره لرگه ایشلاوچی استخدام قیلیش اوچون تیل، سمت و قومی اساسی نرسه ایکنی‌دن شکایتده.