دوشنبه 1 عقرب|آبان 1396 برابر با 23 اکتوبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (14 جدی/دی)


مجلس به وزارت مالیه: مسودۀ بودجۀ سال آینده را دوباره بفرستید/ طالبان ماین ها را در پوست اسپ و خر جا سازی می‌کنند/ یک زورمند در بغلان آب‌آشامیدنی 3 هزار خانواده را قطع کرده است