يک‌شنبه 1 دلو|بهمن 1396 برابر با 21 جنوری 2018

افغانستان در یک دقیقه (15جدی/دی)


بخواهید یا نخواهید حکمتیار به کابل می‌آید/ هیأت تحقیق:حضور کودکان در صف نیروهای امنیتی دروغ است/ اوزبیکستان خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان است