دوشنبه 1 عقرب|آبان 1396 برابر با 23 اکتوبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (15جدی/دی)


بخواهید یا نخواهید حکمتیار به کابل می‌آید/ هیأت تحقیق:حضور کودکان در صف نیروهای امنیتی دروغ است/ اوزبیکستان خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان است