شنبه 9 ثور|اردیبهشت 1396 برابر با 29 اپریل 2017

افغانستان در یک دقیقه (15جدی/دی)


بخواهید یا نخواهید حکمتیار به کابل می‌آید/ هیأت تحقیق:حضور کودکان در صف نیروهای امنیتی دروغ است/ اوزبیکستان خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان است