دوشنبه 1 عقرب|آبان 1396 برابر با 23 اکتوبر 2017

افغانستان در یک دقیقه (20 جدی/دی)


افغانستان؛ میدان مانورهای واشنگتن و مسکو/25 هزار خانواده چشم به راه کمک‌های زمستانی/ افزایش ناامنی‌ها و بسته شدن درِ 15 مکتب در شاه‌ولیکوتِ کندهار